Tecnología

Els desenvolupaments d'EnSoft es poden estructurar en tres àrees d'interès principals:

Indexació d'Imatges.

Ser capaç de localitzar una imatge entre un milió en menys d'un segon en un pc normal es ara possible mitjançant la nostra tecnologia iKode.
Noves i optimitzades métriques de similaritat entre imatges formen el cor d'aquesta nova tecnologia.

Comprensió i classificació de Texts.

En aquest camp clàssic de la IA, els nostres mètodes combinats, ens permeten crear de forma trivial sistemes de classificació textual basats en exemples.
Vegeu la nostra línia de productes TexeK per a més detalls.

Llibraríes IA.

Tots els nostres desenvolupaments están basats en les nostres propies llibraríes de IA, i per tant, de forma sostinguda, nous i millors versions d'algoritmes de IA estant sent activament desenvolupats.

Versions clásiques d'algoritmes ben conetguts com reds neuronals, classificadors estadístics, algoritmes genétics, etc, han estat implementats d'una manera eficient i portable, així com noves solucions i algoritmes propietáris formen part del nostre bagatge de programació.

© copyright -2005-2010 Joan Vilaseca Corbera tots els drets reservats.
EnSoft

Inici

Tecnologia

Productes

Contacte